Reserveer je bed

Selecteer de datum waarop u, uw bed wilt reserveren.

De groene dagen staan open voor reserveringen.

De vip is geopend van 10:00 tot 19:00. 

Maximaal 2 personen per VIPbed. 

Minimum leeftijd 21+